การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560

ตั้งหัวข้อ by Admin on Tue Nov 07, 2017 5:58 amการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560
และร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น  พร้อมทั้งนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย
เอกลักษณ์และความงดงาม ความสวยงามของผ้าไหม มาประยุกต์เป็นชุดสวมใส่ ให้มีความน่าสนใจ
เผยแพร่สู่สายตาประชาชน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 และกำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
เพื่อให้ผู้เข้าประกวดซึ่งล้วนเป็นคนอนแก่น ลูกหลานคนขอนแก่น หรือมีความเกี่ยวพันกับจังหวัดขอนแก่น
ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
และร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  

จึงขอเชิญสางวามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560  
กำหนดวันประกวด รอบปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
จัดการประกวดรอบปฐมนิเทศ ณ เวลาหน้าขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
รอบตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมสากนฯ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

กำหนดวันโหวต ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 (ปิดโหวตเวลา 18.00 น.)
เป็นการโหวตเพื่อค้นหาตำแหน่ง Miss Popular Vote
โดยจังหวัดจะนำภาพและกิจกรรมรอบปฐมนิเทศนำลงเว็บไซต์ khonkaenlink.info
และเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมชมและร่วมโหวตให้กำลังใจผู้เข้าประกวด
ทั้งนี้ หากผู้เข้าประกวดคนใดได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่ง "Miss Popular Vote 2017"

กำหนดวันรับสมัคร ยื่นใบสมัครในระหว่างวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)

โดยผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่กองประกวดกำหนด
อาทิ - เป็นเพศหญิง มีสัญญาชาติไทย อายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ - 25 ปี (แต่ไม่ถึง 26 ปีในวันประกวดรอบตัดสิน)
โดยกรณีมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามที่กำหนด
แต่มีควาประสงค์จะสมัครเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติอยางใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
* เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น
* มีบิดา หรือ มารดา มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนในจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน (โดยต้องนำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือ มารดา มาแสดงในวันสมัครด้วย)
* เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอแก่น
โดยให้สถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ออกหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลการประกวด
ชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
รองอันดับ 1  50,000  บาท   รองอันดับ 2  30,000  บาท
ขวัญใจประชาชน  20,000  บาท  ขวัญใจสื่อมวลชน  10,000  บาท
แต่งกานสวยงาม 2 รางงวัล รางวัลละ 5,000  บาท
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/V8tXRx

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 34
Join date : 14/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.thaicontest.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ