การประกวดนางนพมาศจำแลง ม.เทคโนโลยีราชมงคงอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2560

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

การประกวดนางนพมาศจำแลง ม.เทคโนโลยีราชมงคงอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2560

ตั้งหัวข้อ by sunday on Sun Oct 29, 2017 8:33 pmการประกวดนางนพมาศจำแลง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2560
ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มทร.อิสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ระเบียบการรับสมัคร การประกวดนางนพมาศจำแลง
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
ณ ลานกีฬา ริมบึงบ้านหนองใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

1. ประเภทการประกวด นางนพมาศจำแลง
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
1.1.1 นางนพมาศจำแลง ไม่จำกัดอายุ
1.1.2 มีสัญชาติไทย
1.1.3 เพศชาย

1.2 การรับสมัคร
1.2.1 หลักฐานประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร 1 ฉบับ ติดรูปถ่าย ขนาด 4 x 6 นิ้ว พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
1.2.2 สถานที่ รับ – ส่ง ใบสมัคร
- แผนกงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kkc.rmuti.ac.th/2015/?p=4933)
1.2.3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 – 2 พฤศจิกายน 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)

1.3. การประกวด
1.3.1 ผู้สมัครเข้าประกวดต้องไปรายงานตัว และรับหมายเลขประจำตัว ณ เวทีประกวด ณ ลานกีฬา
ริมบึงหนองใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 -
19.00 น.
1.3.2 วั น ป ร ะ ก ว ด / ตั ด สิ น ใ น วัน พ ฤ หั ส บ ดีที่ 2 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2560
*** สถานที่ ณ เวทีการประกวด บริเวณ ลานกีฬาริมบึงหนองใหญ่ (บ้านหนองใหญ่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
1.3.3 ผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะต้องทำการแสดงความสามารถพิเศษ
คนละไม่เกิน 5 นาที

1.4 การแต่งกายของผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง
1.4.1 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดไทยจักรีในรอบแรก / ชุดราตรีรอบตอบคำถาม
1.4.2 ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คน แต่งกายตามความเหมาะสมของการแสดงความสามารถ

1.5 การตัดสินและมอบรางวัล
1.5.1 การตัดสินคณะกรรมการจะทำการตัดสินผู้เข้าประกวด นางนพมาศจำแลง ในวันพฤหัสบดีที่ 2
พฤศจิกายน 2560
1.5.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
1.5.3 การมอบรางวัลจะทำการมอบรางวัล โดยผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ,
รองชนะเลิศอันดับ 2 ,รางวัลชมเชย 2 รางวัล และรางวัลขวัญใจประชาชน รางวัลพิเศษ 1 รางวัล

1.6 รางวัลนางนพมาศจำแลง
1.6.1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย เงินรางวัล 10,000 บาท
1.6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย เงินรางวัล 7,000 บาท
1.6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย เงินรางวัล 5,000 บาท
1.6.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 2,000 บาท
1.6.5 รางวัลขวัญใจประชาชน ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย เงินรางวัล 2,000 บาท
1.6.6 รางวัลพิเศษ 1 รางวัล ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย เงินรางวัล 2,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น 043-283700-2 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์
avatar
sunday
Admin

จำนวนข้อความ : 59
Join date : 16/07/2017

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ